Pyramidu v Gíze postavila dávná vyspělá civilizace ještě před starověkým Egyptem

Pyramidu v Gíze postavila dávná vyspělá civilizace ještě před starověkým Egyptem

45379

Je veľa záhad okolo Veľkej pyramídy, ktoré neboli dodnes vyriešené a mätú vedcov, historikov i turistov. Je zaujímavé, že Veľká pyramída je jedinou stavbou spomedzi siedmich divov sveta, ktorá zostala zachovaná.

Jednou z otázok je ako mohla byť tak obrovská stavba postavená s takou precíznosťou, ako mohli ľudia vytesať, premiestniť obrovské kamene a vytvoriť z nich takú veľkolepú stavbu. Je zarážajúce s akou presnosťou je umiestnená podľa svetových strán s odchýlkou len 3/60 stupňa.

Nielenže je táto pyramída jednou z najpresnejšie postavených stavieb na svete, je na nej veľa ďalších detailov, ktoré sú ešte záhadnejšie.

V tomto článku uvedieme 20 dôkazov toho, že pyramídu postavila dávna civilizácia, ktorá bola oveľa vyspelejšia ako nás to učili v škole.

Číslo 144000 zohralo pri stavbe pyramídy dôležitú úlohu.

Je zaujímavé čítať mnohé štúdie týkajúce sa Veľkej pyramídy v Gíze. No veľa detailov sa v knihách a učebniciach nespomína. Sú to napríklad matematické vzorce, ktoré sú súčasťou stavby. Vonkajší plášť pozostáva z 144000 hladkých kameňov vyleštených s presnosťou 2 stotín cm s hrúbkou 250 cm a váhou asi 15 ton. Číslo 144000 v tomto prípade pravdepodobne zohráva úlohu pri presnej veľkosti stavby.

Pyramída svietila ako hviezda, pretože bola pokrytá lešteným vápencom.

Pyramída bola pôvodne pokrytá vysoko lešteným vápencom. Kamene odrážali slnečné svetlo a spôsobovali, že pyramída žiarila ako drahokam. Neskôr kamene použili Arabi na stavbu mešít. Pôvodné pyramídy s leštenými kameňmi svietili na slnku ako obrovské zrkadlá a odrážali slnečné svetlo s takou intenzitou, že bolo viditeľné až z Mesiaca. Podľa toho starí Egypťania volali pyramídy „Ikhet“ alebo „nádherné svetlo“.

Veľká pyramída je jedinou pyramídou v Egypte, v ktorej sú zostupné aj vzostupné vnútorné chodby.

Táto skutočnosť zostáva záhadou a v porovnaní s inými starými egyptskými stavbami je jedinečná a týka sa práve iba Veľkej pyramídy.

Orientácia na svetové strany.

Veľká pyramída je orientovaná podľa svetových strán s odchýlkou iba 3/60 stupňa. Táto odchýlka súvisí s posunom pólov. Dá sa predpokladať, že poloha pri stavbe zodpovedala presne orientácii v tom čase. Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je, že Veľká pyramída leží presne v strede pevninskej masy Zeme. Poludník a rovnobežka, ktoré najviac prechádzajú pevninou, sa stretávajú v dvoch bodoch – jeden je v oceáne a druhý vo Veľkej pyramíde.

Jediná pyramída v Egypte s 8 stenami.

Tento fakt nie je mnohým ľuďom známy. Veľká pyramída je jedinou doteraz objavenou pyramídou na svete, ktorá má 8 stien. Každá zo štyroch hlavných stien je stredom od úpätia k vrcholu súmerne rozdelená a na každej strane konkávna zhruba o 0,5° až 1°. To sa dá pozorovať len zo vzduchu pri dobrej viditeľnosti počas východu a západu slnka v deň jarnej a jesennej rovnodennosti.

Hodnota pí

V základných rozmeroch pyramídy sa odráža vzťah medzi pí a fí. Hoci vedci rovnako ako aj školské učebnice tvrdia, že konštantu pí objavili až starí Gréci, je zjavné, že dávnym staviteľom bola známa už oveľa skôr. Pí vyjadruje pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Obvod kruhu = 2πr. Výška pyramídy je v rovnakom vzťahu k obvodu kružnice spájajúcej rohy jej základne ako polomer kruhu k jeho obvodu.

Spojenie s hviezdami                              

Mnohí veria tomu, že existuje súvis medzi súhvezdím Orión a usporiadaním pyramíd v Gíze. Veľa ľudí však nevie, že zostupná chodba Veľkej pyramídy smerovala k hviezde Alfa Draconis (Thuban), ktorá bola Severkou asi 2170-2144 p.n.l.

Orión a Veľká pyramída

Južná šachta Kráľovej komnaty smerovala ku hviezde Al Nitak (Zeta Orionis) v súhvezdí Orión asi 2450 p.n.l. Súhvezdie Orión sa spájalo s egyptským bohom Ozírisom.

Slnko, matematika a Veľká pyramída

Dvakrát obvod podstavca žulovej truhly, ktorá sa nachádza v pyramíde, krát 10^8 je polomer Slnka (270.45378502 pyramidálnych palcov – 1 pyramidálny palec PI = 2.54 cm – * 10^8 = 687 698,441 km)

Výška pyramídy krát 10^9 = priemerná vzdialenosť k Slnku 5813,2355653 * 10^9 * (1 mi / 63291,58 PI) = 91,848,500 míľ)

Priemerná vzdialenosť k Slnku = polovica uhlopriečky základne krát 10^6

Výška pyramídy krát 10^9 je priemerná vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom alebo astronomická jednotka (5813,235565376 PI x 10^9 = 91 848 816,9 míľ)

Priemerná vzdialenosť k Mesiacu = dĺžka Jubilejnej chodby krát 7 krát 10^7 (215,973053 PI *7* 10^7 = 1,5118e10 PI = 238 865 míľ)

Veľká pyramída a planéta Zem

Váha Veľkej pyramídy sa odhaduje na 5 955 000 ton. Keď toto číslo vynásobíme 10^8, dostaneme približne hmotnosť Zeme. S plášťom by bola Veľká pyramída pravdepodobne viditeľná z pohoria v Izraeli a z Mesiaca.

Posvätný lakeť krát 10^7 = vzdialenosť od severného pólu do stredu Zeme (25 PI * 10^7 * (1.001081 in / 1 PI) * (1 ft / 12 in) * (1 mi/ 5280 ft) = 3950 míľ).

Zakrivenie stien pyramídy sa presne zhoduje so zakrivením povrchu Zeme.

Nebola postavená pre múmie

Podľa mainstreamu boli pyramídy postavené ako hrobky pre faraónov. Podľa inej teórie však vo Veľkej pyramíde nebola nikdy objavená žiadna múmia. Táto skutočnosť dáva priestor úvahám o inom účele stavby Veľkej pyramídy. Keď do nej po prvýkrát vstúpili Arabi v roku 820, jediná vec, ktorú našli, bola prázdna žulová truhla v Kráľovej komnate.

Postavená v harmónii s galaxiou

Podľa rôznych zdrojov o polnoci v deň jesennej rovnodennosti v roku, kedy bola ukončená stavba Veľkej pyramídy, viedla pomyselná čiara od vrcholu pyramídy ku hviezde Alcyone. (Alcyone je najjasnejšia hviezda Plejád stará menej ako 50 miliónov rokov. Je vzdialená asi 400 svetelných rokov od Zeme. Slnečná sústava spolu s inými hviezdnymi sústavami údajne obieha okolo tejto hviezdokopy podobne ako planéty obiehajú okolo Slnka. Ako mohli mať dávni stavitelia pyramídy takéto vedomosti z astronómie zostáva stále záhadou.

Archa zmluvy a Veľká pyramída

Objem sarkofágu v Kráľovej komnate sa presne rovná objemu archy zmluvy opísanej v Biblii. Je zaujímavé, že sarkofág je príliš veľký na to, aby sa dal preniesť cez vchod. Musel byť teda na svoje miesto položený už v čase stavby.

Záhadný sarkofág vo Veľkej pyramíde

Ak veľký sarkofág neukrýval pozostatky faraóna, potom na čo slúžil? Bol vyrobený z jedného žulového bloku. Na jeho výrobu by bolo treba bronzové píly dlhé 2,5 m osadené zafírmi. Na vyhĺbenie vnútra by boli potrebné vrtáky z rovnakého materiálu. Mikroskopická analýza odhalila, že bol vyrobený pomocou vrtákov s tvrdými drahokamami a bol použitý tlak 2 tony.

Zdroj: suenee.cz

loading...

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.