Gravitace je iluze, není nutná temná hmota

Gravitace je iluze, není nutná temná hmota

830

Nová zajímavá teorie ve vztahu ke gravitační síle je schopna učinit skutečnou revoluci ve vědeckém světě. Tím se změní naše chápání podstaty gravitace, prostoru a času, říká badatel Erik Verlinde o jeho teorii. (Pracuje na University of Amsterdam).

Gravitace je pro vědce záhada

Tento teoretický fyzik se domnívá, gravitace je „vznikající“ jev, spíše než řádná elementární přírodní síla, jak navrhovali Newton a Einstein. Badatel odkazuje na důsledky gravitačního zákona a složitých mikroskopických jevů, když gravitaci tvoří základní bity informací, zachycené ve struktuře časoprostoru. Je pravdou, že tato teorie vyžaduje další výzkum, protože čerstvá myšlenka je obtížně slučitelná s kvantovou fyzikou. Mimochodem, základ této teorie položil již autor sci-fi Stanislaw Lem.

Po mnoho let se odborníci snaží vrhnout světlo na „temnou hmotu“, projevující se dominantním vlivem na astronomické objekty. Tato záhadná neviditelná substance neodráží světlo a podle vědců tvoří asi 27% hmoty vesmíru.

Existence temné hmoty byla potvrzena dlouhým pozorováním astronomy se závěrem, že galaxie vykazují vyšší hustotu, než lze předpokládat z množství pozorované hmoty a plynu.

Nyní představil Erik Verlinde, fyzik z University of Amsterdam z Nizozemí, zajímavou teorii gravitace, která vysvětluje nesrovnalosti bez potřeby působení temné hmoty. Máme důkazy o tom, že tento „nový typ“ gravitace je ve vynikající shodě s pozorováními, říká Verlinde. V gigantickém množství hmoty se gravitace nechová v souladu s Einsteinovou teorií, vysvětluje tento vědec.

Podle hypotézy Verlindeho není gravitace základní přírodní síla, ale je to vznikající jev. Například: podobně jako teplota vzniká z pohybu mikroskopických částic, tak gravitace je produkována v důsledku změn základních bitů informací, které jsou obsaženy v samotné struktuře časoprostoru.

(Pozn. překl. – Časoprostor se zřejmě skládá se základních buněk, obsahujících vibrující energii, každá buňka představuje jeden bit informace. Viz teorie Allatra.)

Teorie holandského vědce.

V dnešním světě vědy, gravitace působí téměř za všech okolností. Nicméně, vědci mají za cíl pochopit a ukázat, jak je to slučitelné s částicemi popsanými kvantovými fyziky. Nový pohled na gravitaci jako náhlou iluzi, samozřejmě poněkud směřuje k nečekanému konci. Je to důsledek myšlenek Verlindeho a jeho teorie přirozeně vznikající gravitace, která není základní silou přírody.

Zvykli jsme si, že hvězdy obíhají kolem středu naší Galaxie a planety se pohybují uvnitř hvězdných soustav v galaxiích. Najednou tam jsou nové síly, které vznikají v důsledku změn informací uložených ve struktuře časoprostoru stejným způsobem, jako teplo vyráběné pohybem mikroskopických částic. Kromě toho výzkumník říká: „Ve velkém měřítku se zdá, že se gravitace prostě nechová tak, jak předpovídá Einsteinova teorie.“

Vědec to vysvětluje: „Na této teorii pracuje mnoho mých kolegů, co poskytují nový pohled na povahu prostoru, času a gravitace. Nové myšlenky nám pomáhají vysvětlit pozorované interakce hvězd v galaxiích, vyhodnotit vznikající gravitaci a sledovat odchylky v dráze pohybu hvězd, aniž bychom se museli uchýlil k teorii existence temné hmoty.“

Zdroj: suenee.cz

loading...