Vliv úplňku na lidský organismus

Vliv úplňku na lidský organismus

752

V průběhu posledních desetiletí se objevila řada vědeckých zpráv, které potvrzují i vyvracejí účinky Měsíce na lidské chování. Zprávy analyzovaly zvýšenou aktivitu lidské mysli, zvýšený počet návštěv psychiatrické i běžné pohotovosti a stížnosti lidí na vyšší úroveň fyzického i duševního nepohodlí.

Nadace Spiritual Science Research Foundation (SSRF) zkoumala účinky Měsíce na lidské chování za pomocí metod pro duchovní výzkum. Podle našeho duchovního výzkumu vlivu Měsíce na lidské chování, který jsme provedli pomocí šestého smyslu, můžeme říci ano, Měsíc lidské chování ovlivňuje. Níže uvádíme jakým způsobem může Měsíc naše životy ovlivnit.

Obecné nepatrné (nehmotné) účinky Měsíce

Veškeré objekty, včetně hvězd, planet a přirozených družic vydávají kromě viditelných (hmotných) vlastností jemné (nehmotné) frekvence. Tyto fyzické vlastnosti spolu s jemnými frekvencemi nás v různé míře ovlivňují na fyzické úrovni i na nižších nepatrnějších úrovních.

Frekvence vyzařované Měsícem ovlivňují frekvence naší duševní součásti, čili naší mysli. Tím jsou myšleny pocity, emoce a touhy. Mysl se skládá z vědomé a podvědomé části. V našem podvědomí jsou zakódovány základní rysy naší povahy a osobnosti. Netušíme však jaké myšlenky zanechávají v naší podvědomé mysli své otisky. Tyto otisky se zde shromažďují v průběhu několika životů a fungují jako katalyzátory pro veškeré naše myšlenky a následné činy. Jak tyto otisky, tak naše myšlenky mají své vlastní nepatrné frekvence.

Frekvence Měsíce jsou jemnější (nehmotné) než nepatrné frekvence našich myšlenek, ale silnější než frekvence otisků v mysli. Frekvence Měsíce jsou schopny přimět myšlenkové frekvence z otisků v našem podvědomí, aby se vynořily do našeho vědomí. Od tohoto okamžiku jsme si jich již vědomi. Každý z nás je proto ovlivněn převládajícími otisky myšlenek v naší mysli. Podrobněji tento jev popisujeme v další části.

Měsíc podobně ovlivňuje i mysl zvířat. Vzhledem k tomu, že se podvědomá část mysli zvířat skládá pouze z otisků týkajících se základních pudů, jako jsou hledání potravy, spánek, rozmnožování atd., vztahuje se jejich zvýšená aktivita myšlení pouze k těmto pudům.

Odkaz na článek: energiezivota.com

loading...