Dávní mimozemšťané nás již v minulosti navštívili

Dávní mimozemšťané nás již v minulosti navštívili

1934

Moderní pozorování UFO se v posledních letech stalo něčím zcela běžným a tajemný objekt na obloze je součástí našeho každodenního života. Stačí se zamyslet nad tím, jak často jsou zprávy o UFO zveřejňovány. Má ale pozorování UFO svou historii nebo je to vynález moderního člověka na základě nesčetných hollywoodských filmů o mimozemšťanech a mimozemském životě?

Pokud se podíváte do naší historie, zjistíte, že pozorování mimozemských civilizací lze doložit již od starověku.

V roce 70 n.l. se během obléhání Jeruzaléma na obloze nad městem objevil tajemný obraz, který vysílal jasné světlo, které nebylo podobné žádnému úkazu ve starověkém světě. Římský historik Josephus o tom píše: „vozy a vojska vojáků v plné zbroji … běží mezi oblaky.“ Další den lidé z celé oblasti hlásili podivné „létající vozy“ na obloze.

V římské historii byly na obloze hlášeny četné záhadné objekty. V roce 154 př.n.l spatřili lidé v oblasti dnešní Itálie nesčetné předměty, které létaly na obloze. V roce 217 n.l. byli lidé svědky lesklých disků, které připomínaly štíty na obloze. Tyto tajemné UFO byly hlášeny v mnoha částech Evropy nejen nad tehdejší Římskou říší. V roce 214 př.n.l římský historik Livy napsal o „fantomových lodích zářících na obloze“.

Bratr papeže Piuse I. při cestě do významného římského města Capua v roce 150 n.l. byl svědkem tajemného předmětu ve tvaru disku ve výšce přes 100 stop na obloze. Říká se, že záhadný „štít“ sestoupil z nebes s ohnivými paprsky světla, když přistával v oblaku prachu.

Ale tajemné pozorování UFO nás doprovází po celou historii civilizace. Ve starověkém Egyptě vypráví papyrus Tulli neuvěřitelný příběh o hromadném pozorování UFO. Tento starobylý dokument poprve v historii zaznamenává výskyt létajících talířů! Níže uvádíme moderní překlad starověkého egyptského dokumentu:

„V roce 22, třetího měsíce zimy, šesté hodiny dne se zjistilo, že na obloze přilétá podivný ohnivý disk. Nemá žádnou hlavu. Dech jeho úst vydával nečistý zápach. Jeho tělo bylo dlouhé jako jedna hůl a šířka byla také jedna hůl. Disk nevydával žádný zvuk. Přišel k domu Jeho Veličenstva. Srdce služebníků Jeho Veličenstva se stala zmatenými a oni padli hrůzou čelem k zemi. Šli ke králi, aby mu to oznámili. Jeho Veličenstvo nařídilo, aby byly prohledány svitky umístěné v Domě Života. Jeho Veličenstvo meditovalo o všech událostech, které se nyní děly.

Po několika dnech se na obloze disky staly četnější než kdy jindy. Svítily na obloze víc než jas slunce a rozšířily se na hranice čtyř podpěr nebe.

Královská armáda to pozorovala, s jejím Veličenstvem uprostřed. Bylo po večeři, kdy se Disky vyšplhaly na jih ještě výš. Ryby a jiní obyvatelé moří padaly z oblohy: zázrak, který si nikdo od založení země nepamatoval. Jeho Veličenstvo přineslo kadidlo, aby uklidnilo srdce Amon-Re, boha dvou zemí. A bylo nařízeno, aby tato událost byla zaznamenána pro Jeho Veličenstvo v Domě života a byla vzpomínána na věky věků. „

Ve starověké Indii spisy starobylých sanskrtů uvádějí návštěvy tajemných létajících objektů zhruba před 6 000 lety. Jejich starověké texty, které se nazývají „Vedas“ doslova mluví o „létajících lodích“, které navštívily v dávné minulosti jejich kontinent.10

ZDROJ : ewao.com

loading...