Michal Moroz (Realisté) exkluzivně pro Megazine.cz. Přečtěte si, než rozhodnete, koho volit.

Michal Moroz (Realisté) exkluzivně pro Megazine.cz. Přečtěte si, než rozhodnete, koho volit.

516

Váš přístup „Czechia First“, který jsem měl možnost zaznamenat, stejně jako podpora volnějšího přístupu ke střelným zbraním, mi připadá velmi blízká politice republikánů v USA, resp. Donalda Trumpa. Inspiroval vás?

Nejprve k našemu přístupu ke střelným zbraním. Realisté neprosazují volnější přístup ke střelným zbraním, nýbrž stojíme o zachování současné legislativy a bráníme se snahám o regulaci a omezování střelných zbraní. Realisté proto prosazují ústavní právo vlastnit zbraň a právo použít ji k obraně ve svém obydlí. Nehodláme připustit odzbrojení našich občanů. Proto právo vlastnit zbraň ukotvíme do Listiny základních práv a svobod, odmítneme se podřídit regulaci EU i za cenu žalob a do trestního zákona doplníme ustanovení, které bude definovat použití zbraně proti agresorovi ve svém obydlí jako zákonné. Omezování držení zbraní ze strany EU je naprosto nesmyslné, v boji proti terorismu nepomůže, naopak odzbrojí naše občany. Právo držet zbraň musí být chráněno a zachováno. Ten, kdo doma brání svou rodinu a majetek, se nesmí bát zbraň použít. Zločinec si bude muset být vědom, že proti němu v obydlí může být použita zbraň, neberme proto slušným občanům tuto možnost se bránit.

Ohledně případné inspirace Donaldem Trumpem v hesle „Czechia First.“ Spíše je možné, že se Trump inspiroval u evropských politiků, kteří důraz na národ a národní zájmy prosazovali, můžeme zmínit kupříkladu francouzského kardinála Richelieu, Rakouského hraběte Metternicha či německého „Železného kancléře“ Ottu von Bismarcka. Realisté čerpali také od silných osobností evropské minulosti, které vnímaly národní zájmy jako klíčové pro každý národní stát.

V případě, že do druhého kola prezidentských voleb nepostoupí Váš kandidát Jiří Hynek a budete se muset rozhodnout mezi panem Drahošem či Horáčkem a panem Zemanem, koho podpoříte a proč?

Realisté pevně věří, že náš kandidát Jiří Hynek má šanci na to se do druhého kola dostat a nebudeme si tak muset vybírat „menší zlo“. Ovšem v případě, že by se tak nestalo, ponecháme na jednotlivých stanoviscích našich členů a voličů, koho budou chtít podpořit.

Ilegální imigrace je palčivé téma dnešní doby. Je vůbec v síle EU zabránit přílivu imigrantů do Itálie? Ze španělských enkláv v Africe víme, že imigranti dokáží být extrémně agresivní ve svých nájezdech za blahobytem.

Historie ukázala, že evropské národy jsou schopny se bránit. Mělo by být v zájmu jak jednotlivých členských států, tak Evropské unie tento problém řešit a vyřešit a ilegálním imigrantům vystavit jasnou stopku. Skuteční váleční uprchlíci ani nemají příliš šancí se dostat do bezpečí, jelikož jsou upozaďováni ilegálními ekonomickými migranty. Nehledě na to, že ti, kteří skutečně potřebují pomoci, nemají peníze na to, aby se do Evropy dostali a je mnohem efektivnější podporovat například uprchlické tábory v okolí konfliktu. Realisté mají přímo v programu naprosté odmítnutí nelegální migrace, které spočívá v důsledné kontrole hranic, což je podle nás nejlepší prevence problémů. Nulová tolerance nelegální migraci také sníží atraktivitu ČR jako cílové destinace pro rizikové migranty. Proto budeme tvrdě vystupovat vůči nelegální migraci a prosazovat národní zájmy naší země. Budeme se aktivně podílet na ochraně vnější schengenské hranice a zajistíme, aby české bezpečnostní složky mohly v případě nutnosti uzavřít a efektivně hájit naše hranice, nastavíme princip nulové tolerance vůči těm, kteří se dostanou na území ČR nelegálně a v případě, že přijmeme legální migranty, budeme vyžadovat, aby se zcela přizpůsobili našim kulturním a společenským pravidlům. Jsme si totiž vědomi rizik, které s sebou ilegální imigrace přináší. Neřízená migrace přináší rizika, kterým lze těžko čelit. Česká republika se musí na prvním místě postarat o své občany, o jejich bezpečnost a blahobyt a zajistit dodržování práva na svém území.

U migrace ještě chvíli zůstaneme, nyní u té legální. Když jsem stavěl plot u domu, trvalo mi půl roku někoho sehnat. V ČR prostě chybí lidé a jejich nedostatek již začíná bránit firmám v expanzi. Souhlasíte s tím, že je potřeba obsadit některá místa cizinci a pokud ano, preferujete specifické země, kterým bychom měli tuto možnost nabídnout?

Co se týká legální imigrace, odpověděli jsme již v předchozí otázce. V případě, že přijmeme nějaké legální žadatele o pobyt v ČR, budeme vyžadovat, aby se zcela přizpůsobili našim kulturním a společenským pravidlům. Legální a nemasová migrace za prací je poměrně přirozeným jevem, musí být ale na každé zemi, aby si sama nastavila jasná pravidla. Každý stát si také má právo vybírat, koho chce a nechce přijmout či koho přímo dokonce přijmout potřebuje a jakou má mít kvalifikaci. Realisté samozřejmě preferují případnou migraci z civilizačně blízkých okruhů, případně z těch, se kterými již máme pozitivní zkušenosti. Jedná se třeba o země jako Ukrajina či Vietnam.

Souhlasíte s tezí, že přijetí eura by nám prakticky zavřelo cestu k možnému odchodu z EU v budoucnu? Je toto samo o sobě dostatečně silný argument k jeho nepřijetí nebo tam vidíte ještě další důvody?

Nesouhlasíme s tím, že by nám případné přijetí eura znemožnilo případný odchod z EU. Realisté jsou proti přijetí eura a mají k tomu několik důvodů:

1) Makroekonomické riziko. Díky volně plovoucímu kurzu se naše měna může snadno a vcelku plynule přizpůsobit změně podmínek. Pokud je naopak měna pevně vázaná na euro (jak tomu bylo během krize například v pobaltských zemích), chybí něco jako tlumič otřesů. Ekonomiky pobaltských republik poklesly během let 2007-2009 celkově o 17,4 procenta. O takové krizi se nám v Česku ani nezdálo a vděčíme za to i české koruně.

2) Druhým důvodem je morální hazard, tedy, že musíme platit neuvěřitelné sumy na záchranu jihoevropských zemí. To jako nečlenové eurozóny naštěstí nemusíme. Slováci by mohli povídat.

3) Každý ekonom ví, že měnová politika nemůže fungovat bez sjednocené fiskální politiky. Země Eurozóny nemají společné ministerstvo financí, společné daně, rozpočet ani další nutnosti pro fungující společnou fiskální politiku. A nikdy mít nemohou, protože by se tam prosazovaly jen zájmy velkých zemí, což by těm malým škodilo, takže to nikdy nedopustí. Navíc si myslíme, že by se Němci budili hrůzou ze spaní při pomyšlení, že svůj rozpočet sestavují společně s rozhazovačnými Francouzi nebo ještě hůře s Italy. Tedy společná fiskální politika je utopie a měnová politika bez společné fiskální politiky je ještě větší utopie.

4) Konečně přijetí eura by znamenal konec neinflačního hospodářského růstu. Bez vyšší inflace by se naše ekonomika přestala přibližovat západoevropským zemím, protože inflační růst by znamenal zastavení reálného růstu mezd. Jinými slovy mzdy by sice na oko rostly, ale stejně by rostly i ceny zboží, takže bychom měli reálně stále stejně málo a západu bychom se nikdy nepřiblížili.

Nakonec bychom rádi dodali, že jsme se sice se vstupem do EU zavázali, že jednou přijmeme euro, ale za úplně jiných podmínek, než jaké panují dnes. Od té doby byly porušovány základní principy a smlouvy eurozóny, jako například, že se žádná země nesmí společně sanovat od dluhů, takže euro, ke kterému jsme se zavázali tenkrát, je úplně jiná měna než dnes, a proto již nemusíme přijímat.

 

Koncept Realistů jako strany, která nabízí jen to, co lze splnit v dohledném časovém rámci, je velmi unikátní a lišíte se tím například od silně ideologicky založených Svobodných. Existují ve světě strany s podobným konceptem?

Realisté se liší od ostatních politických stran především kvalitním stručným programem a jasnou metodou, jak jej naplňovat. Snaha politiků ovládat vše totiž způsobuje, že ve skutečnosti neřídí téměř nic. My se soustředíme výhradně na omezený okruh podstatných politických, ekonomických a společenských problémů, které musí splňovat následující předpoklady: Musí být důležité a ovlivnitelné zároveň. Ve zbývajících oblastech chceme snižovat zásahy státu. Jen touto cestou lze rozhýbat zcela paralyzovaný český státě a uvolnit zablokovaný potenciál naší země. Realisté jsou proto nejspíš jediní, kteří mají ve svém programu skutečně v krátkodobém horizontu realizovatelné, uskutečnitelné a naplnitelné body. Nevíme o žádné jiné straně, která by měla takto unikátní a originální program a metodiku.

Vypadá to, že v ČR vyhrají protestní strany. Můžete našim čtenářům vysvětlit, proč by měli volit Realisty místo ANO, SPD či Pirátů? Jak vidíte své šance na postup do sněmovny a pokud se to nepovede, budete s činností strany dále pokračovat?

Podstatné je rozlišovat strany protestní a strany jednoho tématu, případně podnikatelské projekty jednoho muže. Zatímco Realisty a dejme tomu také Svobodné či Piráty lze svým způsobem brát jako protestní strany, které ovšem mají komplexnější program, SPD či ANO jsou pouze populistické podnikatelské projekty svých „vůdců“. SPD je navíc stranou jediného tématu, které navíc její předseda zastává až od chvíle, kdy je to v kurzu a lze na tom nasbírat politické body. K tomu nepřichází s žádnými realizovatelnými řešeními, jen s líbivými hesly. Hnutí ANO je pak poměrně očividně pouze politická divize Agrofertu, v jehož zájmu jedná. Realisté voličům mohou nabídnout osobnosti odhodlané sloužit svému národu, nikoli svým vlastním zájmům. Zadruhé politickou stranu ukotvenou na jasném hodnotovém a ideovém základě. Zatřetí originální a hluboce promyšlenou metodiku vládnutí. A v neposlední řadě velice realistický politický program. Našimi voliči jsou všichni realisté. Lidé, kteří si kladou realistické cíle a mají realistická očekávání. Lidé, kteří chtějí, aby Česká republika byla konečně sebevědomou zemí, hájící v Evropě své národní zájmy, stejně tak, jako to dělají vyspělé Západní země. Lidé, kteří ctí tradiční hodnoty, na prvním místě rodinu. Lidé, kteří si uvědomují, že bez dětí není budoucnost a to, co děláme, děláme především pro ně. Lidé, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost za vlastní osud a roli státu spatřují pouze v oblastech, v nichž je nezastupitelný. Lidé, kteří od státu očekávají zajištění bezpečného prostředí, v němž vládne spravedlnost a v němž je podnikavost, kreativita a odvaha podporována a oceňována, nikoli trestána. Pokud tací lidé jste, tak volte Realisty.

 

 

loading...