Nový podvod některých nevládních organizací: Pašování lidí do Evropy

Nový podvod některých nevládních organizací: Pašování lidí do Evropy

873

Přestože Evropská unie v loňském roce úspěšně podplatila tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a přiměla ho tak zpomalit tok imigrantů, kteří měli namířeno přes Turecko do Řecka, potýká se letos Itálie s přílivem téměř 100 000 lidí. Španělsko, kterému se dosud tato migrační krize vyhýbala, nyní zaznamenává tisíce lidí, kteří doplují na španělské pláže a pak se nekontrolovaně rozutečou do vnitrozemí. Tito lidé nejen že vtrhli do Evropy způsobem, který je nezákonný, ale rovněž bezohledně pohrdají všemi azylovými i ostatními protokoly.

V posledních letech je Evropa cílem jedné z největších migračních krizí v historii. Populace Německa a Švédska se během jediného roku 2015 zvýšila o 2 %. Přestože se většina veřejnosti nadále mylně domnívá, že ti, kteří stále přicházejí, prchají ze syrské občanské války, ve skutečnosti většina z těch, kteří přicházejí nyní do Evropy, pochází z Afriky, zejména z Afriky subsaharské.

V reakci na tyto události provedly španělské orgány něco mimořádného. Následovaly italské orgány a vynaložily daleko větší úsilí na zachycení lodí směřujících do země. Ale ne proto, aby je otočily nebo zablokovaly, ale aby je „zachránily“. Minulý týden „zachránily“ hlídky španělské pobřežní stráže za jeden jediný den 600 migrantů! Použití slova „zachránily“ je v této souvislosti vysoce kontroverzní, proto ty uvozovky. Zachráněn může být někdo z hořícího auta nebo z potápějícího se člunu. Pokud se však tisíce lidí záměrně vydají na nebezpečnou plavbu přes mořskou úžinu, lze jen těžko říct, že každý z nich byl „zachráněn“.

Před čím byli zachráněni? Mohou být zachráněni před válkou. Nebo mohou být zachráněni před chudobou. Většina těchto lidí však byla jednoduše zachráněna z Afriky nebo z libovolné jiné země svého původu. Tato situace vede k otázkám, které evropští politici dokonce i nyní odmítají řešit a to, zda by Evropa měla skutečně „zachraňovat“ každého, kdo se ocitne na lodi v blízkosti Evropy.

Přitom většina veřejnosti každé evropské země požaduje, aby se migrace zpomalila nebo zastavila. V celé EU nedávný průzkum zjistil, že si 76 % evropské veřejnosti myslí, že řešení celé této krize Evropskou unií je špatné.

V posledních letech se během této krize, zejména od její nejakutnější fáze v roce 2015, k oficiálním lodím provozovaným evropskými státy připojily i členové nevládních organizací (NGO) buď přímo na těchto plavidlech nebo na svých vlastních lodích. Přitom významnou část „záchranné operace“ během migrační krize, což je nalezení člunů a lodí a přesunutí pasažérů na palubu bezpečných plavidel nebo navedení těchto plavidel do přístavu, provádějí nevládní organizace. Organizace jako Save the Children (Zachraňte děti) a Lékaři bez hranic byly evropskými vládními agenturami vyzvány, aby se na těchto akcích podílely. Mnohé z těchto NGO dostávají významné částky formou vládního financování nebo charitativními dary od veřejnosti.

Během letošního léta odhalili agenti, kteří se infiltrovali do NGO, tajné dohody se sítěmi pašeráků, včetně těsné koordinace s těmito brutálními a žoldnéřskými organizacemi. Tajní agenti zjistili, že nevládní organizace odevzdávají plavidla zpět pašerákům a tím jim účinně pomáhají pokračovat v tomto kriminálním podnikání.  Vyšetřování zjistilo, že nevládní organizace porušují svá vlastní dohodnutá provozní pravidla tím, že koordinují místa srazu, na kterých přebírají lidský náklad plavidel vypravených pašeráky. Díky tomu se nevládní organizace ve skutečnosti nestávají ničím jiným, než „lidskou“ tváří sítě pašeráků.

V zemích první linie, jako je Itálie, vyvolává tato protiprávní činnost rostoucí veřejný hněv. Jinde v Evropě potrvá zřejmě déle, než lidé dojdou k názoru, že se tyto nevládní organizace nechovají při svých operacích jako andělé. Podívejme se na osud organizace, která má jiný názor než tyto NGO, které i nadále přijímají velké množství vládních peněz i finančních prostředků darovaných veřejností.

Na začátku letošního léta organizace, která se nazývá „Defend Europe“ („Obrana Evropy“) shromáždila peníze na pronájem a plavbu lodi u pobřeží Itálie. Loď měla za cíl odradit migranty od překročení Středozemního moře. Několik týdnů se loď hnutí „Defend Europe“ plavila Středomořím s transparenty v mnoha jazycích: „Říkáme: NE! Evropa nebude vašim domovem“ a „Zastavte pašeráctví lidí“.

Člověk může tuto taktiku odsoudit nebo schválit. Avšak to, jak je zacházeno s „Defend Europe“ v porovnání s proimigračními nevládními organizacemi, je do očí bijící. Když mělo v posledních týdnech plavidlo „Defend Europe“ drobné technické problémy, tak to způsobilo v západních médiích škodolibou radost. To, že toto plavidlo musela zachránit loď proimigrační nevládní organizace, bylo zdrojem dalšího potěšení. Nyní tato organizace ztratila své zdroje financování. Ne že by „Defend Europe“ někdy dostala vládní pomoc. K tomu má skutečně daleko. Ale minulý týden americká internetová stránka pro „crowd-funding“( způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce) Patreon zrušila této organizaci profilovou stránku a tak jí naprosto znemožnila získat další finanční prostředky. Patreon to zdůvodnil svými údajnými obavami, že by akce „Defend Europe“ mohly „způsobit ztráty na životech“.

Samozřejmě lze snadno argumentovat, že i proimigrační nevládní organizace, které jsou spolupracovníky pašeráckých gangů a pomáhají jim při jejich práci „by mohly způsobit ztráty na životech“. Pokud ne ve Středomoří, tak tím, že povzbudí tisíce uprchlíkům, aby své peníze odevzdali těmto pašeráckým gangům a také nepřímým povzbuzováním miliónů dalších, aby se vydali na nebezpečnou cestu za novým životem na evropský kontinent.

ZDROJ: eurabia.cz

loading...