pes science

Pes Science

Věda o psech: Nové objevy o nejlepším příteli člověka

Původ a evoluce psů Psi, naši věrní společníci, sdílejí s námi dlouhou historii. Jejich příběh začíná u vlků, konkrétně u vyhynulého druhu blízkého dnešním šedým vlkům. Proces domestikace započal zřejmě před 20 000 až 40 000 lety, pravděpodobně na území Eurasie. První psi se lišili od vlků jen málo, ale...