informace, zda exekutor může zabavit televizi

Může Exekutor Zabavit Televizi

Finance: Může exekutor zabavit televizi? Zjistěte to!

Movitý majetek Exekutor má právo zabavit movitý majetek dlužníka, pokud to stanoví exekuční titul. Televize, jakožto movitá věc, tak může být předmětem exekuce. Exekutor ale musí zohlednit nezabavitelné minimum, které dlužníkovi musí zůstat pro uspokojování základních životních potřeb. Co se týče elektroniky, tak...