osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu

Pojistník

Pojistník: Kdo to je a co potřebuje vědět?

Pojistník vs. pojištěný V pojišťovnictví se často setkáváme s pojmy "pojistník" a "pojištěný". I když se na první pohled mohou zdát totožné, skrývá se za nimi důležitý rozdíl. Pojistník je osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou. To znamená, že se zavazuje platit pojistné a má právo s pojistnou...