Čínští rybáři mohou vyhladovět Afriku

Čínští rybáři mohou vyhladovět Afriku

482

Greenpeace zveřejnila tento měsíc alarmující informace o praktikách čínských rybářů, podporovaných státem. Centrální vláda systémem dotací do paliva, ledu i navigačních přístrojů napomáhá k tomu, že rybáři čím dál více hledají úlovky mimo domácí moře. Jejich pozornost se přesunuje k západnímu africkému pobřeží, kde pobřežní vody Senegalu, Gambie, Guinee-Bissau nebo Siera Leone ještě donedávna oplývaly bohatstvím ryb.

Greenpeace upozorňuje, že překotný lov ryb z vod západní Afriky brzy může způsobit nedostatek ryb, na který je většina afrických států plně závislá a to nejen pro jídlo, ale také pro trochu peněz, který v obchodě s rybami vždy získávali. Lodě afričanů pochopitelně nemohou konkurovat moderním čínským plavidlům, vybavených obrovskými vlečnými sítěmi, které za jediný týden dokážou vylovit tolik ryb, kolik vytáhnou z moře africké čluny za celý rok. Většina ryb, jak tvrdí Greenpeace, se prodává do USA a Evropy, kde se zpracovává do krmné směsi pro místní kuřata nebo prasata zatímco zemím západní Afriky hrozí hladomor. Situaci ještě zhoršuje příliv afrických zemědělců z vnitrozemí, kteří díky globálním změnám klimatu a z toho plynoucí sucha a neúrody se stěhují na pobřeží.  I tato situace je jedním z důvodů, proč mladí lidé ze západní Afriky se čím dál více pokoušejí emigrovat do Evropy.

Na tato obvinění čínská vláda reagovala prohlášením náměstka pro rybolov čínského ministra zemědělství na nedávné konferenci v Pekingu, že v budoucnu výrazně omezí dotace do paliva pro čínské rybáře. Nicméně poselství této konference vyzněla poněkud dvojznačné. Čínská vláda prý hodlá „přijmout efektivní strategická opatření s cílem zvýšit celkovou sílu čínského rybolovu na vzdálených vodách“.

Podle zprávy Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněné počátkem července je celá třetina průmyslově lovených ryb lovena za hranicí biologické udržitelnosti, což znamená, že průmyslový lov může ohrozit budoucnost ryb jako celosvětově významný zdroj potravin. FAO proto vyzývá k rozvoji chovu ryb v pobřežních vodách místo extenzivního průmyslového rybolovu ve vzdálených vodách. A na tento úkol v žádném případě ekonomicky slabé státy západní Afriky prostě nestačí.

 

loading...