Socha Panny Marie pláče krev

Socha Panny Marie pláče krev

1494

Vatikán musí prošetřit další senzační událost.  Přiložené foto ukazuje sochu Panny Marie, jejíž obličej je pokryt krví. Nejmenovaný svědek tvrdí, že byl na místě, ve chvíli, kdy došlo k zázraku. Sledoval, jak krev ze sochy Panny Marie vylévá z očí a kutálí se po tváři.

Stejně jako u většiny těchto „zázračných případů“ nebylo uvedeno žádné přesné umístění ani datum. Údajně se zázrak stal v malé vesnici v Mexiku.

Není to ojedinělý případ, kdy sochy Panny Marie se chovají zvláštně až zázračně. Zejména Mexiko je známé svými zázračnými náboženskými událostmi. Například turisté v kostela v Guadalajara byli svědky, kdy 300let mumifikovaná mrtvola svatého dítěte tajemně otevřela oči na přítomné. Vysocí náboženští představitelé se přou, zda je možné jev vědecky vysvětlit nebo zda se jedná skutečně o zázrak.

Vzorky červené látky potřísněné údajně krví byly odeslány do nedaleké nemocnice, aby se prokázalo, zda se jedná skutečně o lidskou krev. V případě potvrzení bude případ předán do Vatikánu, kde bude projednáno, zda tento případ plačící sochy by měl být považován za zázrak, nebo ne.

ZDROJ: http://firsttoknow.com

loading...